Sang i skolen

Kjære lærere og rektor!

Forskning viser at skal barn få det maksimale ut av utdanning, behøves utdanning i kunstfag og utdanning gjennom kunstfag (2004-UNESCO V/Anne Bamford). Mange skoler har tatt konsekvensen av dette når det gjelder sang og musikk. Prosjektet: "Krafttak for den syngende skole" bidrar  på mange skoler med å styrke sanggleden og sangkompetansen blant elever og lærere. Det er likevel et langt stykke igjen, før sangen er sunget tilbake til skolen.

Jeg har vært så heldig å jobbe på mange skoler, hvor sang har hatt en sentral plass for hele skolen og i klasserommet. Min erfaring er at det har vært  store variasjoner mellom skoler og klasser. Mye er avhengig av rektors holdning. Om det finns aktive musikklærere på skolen, har stor betydning. Klasselærerens kompetanse og sangerfaring er til syvende og sist mest avgjørende for praksisen i klasserommet.

I "Skolens sangbok" av Mads Berg. (3.utgave 1929), viser han til en av byskolenes planer om sang: " Fremforalt er det om å gjøre å få barna til å synge mest mulig, at de blir glad i å synge, og at de synger utenat. Dette kan ikke nåes av sanglæreren alene; også de andre lærere må bruke sangen flittig til avveksling i undervisningen."

Inspirert av den gamle sangboka til Mads Berg og "Dansk sang", kom sangboka "SANG I NORGE". Den ble utgitt i 2008, og ble gitt i gave som klassesett til alle norske barneskoler. Bakgrunnen var et ønske om et løft for sangkulturen. Alle må løfte, og jeg tror det er klasselæreren som må løfte(s) mest. Skal vi få til et skikkelig sangløft så kan vi jo drømme:

Tenk om:

 • alle elever sang hver eneste time eller økt
 • sang var en del av spesialundervisningen
 • alle skoler hadde et sangkor
 • alle skoler hadde  sin egen skolesang
 • alle skoler hadde et eget sangreportoar
 • alle skoler hadde en felles sangtime hver måned
 • alle barn som var i SFO sang hver dag?
 • alle klasser reiste på besøk på gamlehjemmet en gang i året og fremførte  sangreportoaret sitt
 • en klasse på skolen inviterte bygda/nærmiljøet på månedens sangtime : VI SYNGER SAMMEN
 • lærerene startet alle fellesmøter med en sang
 • de estetiske læringsmåtene var forankret i skolens virksomhetsplan
 • alle foreldremøter startet med en sang
 • alle lærerstudenter sang hver dag

Hvorfor synge i skolen?

Hyggelige sangstunder styrker fellesskapet og øker trivselen i skolen. Barn utvikler stemmen og språket når de synger. Sang stimulerer også åndedrettet. Følelser vekkes.  Sang kan gi glede og energi, og vi kan oppleve at vi er helt tilstede.

Forsker Steven Malock som har studert samspill mor og barn sier:" Sang og tale er samme sak - sang påvirker immunsystemet  - sang gir mening og sammenheng - sang endrer livskvalitet og levealder- sang er energikilde og gir kraft til samfunnslivet."

President  Obama sier:  "De kreative fagene har betydning for å utvikle demokratiske borgere."

Forskning viser at sang påvirker (Anne Haugland Balsnes 2010)

 • det fysiske området
 • det psykologiske/emosjomelle området
 • det kognitive området
 • det sosiale området
 • mening og sammenheng i livet

Sang som læringsverktøy

Språk og tall sitter i venstre hjernehalvdel og tone og akkord i høyre. Ved å synge lærestoffet tar en i bruk større deler av hjernen, slik at en kan huske lærestoffet bedre.

Får du en sang på hjernen er det den fonetiske sløyfen som sørger for at sang og melodi blir repetert uten at du gjør noe for å få det til.

I Kunnskapsløftet, strategiplan for skapende læring (2007-2010) og forskrift for ny lærerutdanning, blir det påpekt at estetiske læringsmetoder skal benyttes i fagene. Å kunne uttrykke seg muntlig er en av de fem basisferdighetene som er nevnt i Kunnskapsløftet. Sang kan forstås som en en muntlig ferdighet og en estetisk læringsmåte.

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat om kurs eller foredrag.

Telefon 918 60 656