SYNG OG LÆR-bøkene

I 1993 utga Tom Næss den tverrfaglige sang- og arbeidsboka SYNG OG LÆR. Tom Næss arbeider som 1.amanuensis på Musikkhøgskolen. I denne første boka var alle fagene samlet i en bok. Boka har nå vært under  revisjon og er delt opp slik at hvert fag får hver sin bok med tilhørende CD'er til, hvor 1.vers er innsunget på et spor og melodiakkompagnement til alle versene er innspilt på neste spor, slik at en kan synge med. SYNG OG LÆR NATURFAG,  SYNG OG LÆR MATEMATIKK og SYNG OG LÆR NORSK foreligger nå med lydspor fra streamingtjenester på nettet.

Følgende bøker er nå utkommet:  SYNG OG LÆR MATEMATIKK, SYNG OG LÆR NORSK, SYNG OG LÆR SAMFUNNSFAG, SYNG OG LÆR KRLE OG SYNG OG LÆR NATURFAG.
Det er laget informasjon og oppgaver til  sangene, som har til hensikt å inspirere både barn og voksne til å fordype seg i tema sangen tar opp.

I utgangspunktet var sangutvalget beregnet på 1-5.trinn på barneskolen, men mange av sangene passer både for de eldste barna i barnehagen og eldre elever i skolen. Sangbøkene egner seg til bruk i lærerhøgskolen i pedagogikkfaget og andre fag.

Siden KRLE- faget er en del av det obligatoriske pedagogikkfaget for alle lærerstudenter, anbefales alle lærerskolelærere å bruke SYNG OG LÆR KRLE i undervisninga på høgkolene. Foreldre og besteforeldre vil også ha glede av sangbøkene.

Les om SYNG OG LÆR- kurs på KURS-siden.

Ønsker du å kjøpe noen av bøkene, kan de bestilles fra http://www.notebutikken.no
Forlaget Noteservice har  laget et demohefte med 10 smaksprøver fra de fem fagene. Dette kan du laste ned fra http://notebutikken.no/media/syng_og_laer_demo.pdf

 

Her følger også noen sang-smaksprøver fra fagene:

  • SYNG OG LÆR MATEMATIKK

Boka er delt opp i følgende kapitler. Telling, regnemåtene, gangesanger og praktisk regning. Gangesangene er laget både som rekkesanger og gangestykkesanger. Husk å kombinere sangene med alle mulige andre tilnæmringsmåter som styrker tall og regneforståelse! Her kommer togangen som rekkesang.

Lytt på lydsporene under og syng med!

To-gangen s.32, CD ll spor 3-4
Tekst:Tom Næss / Melodi: Lisa gikk til skolen

2,4,6,8,10,12,14,16,18,og 20.
Få det inn i hue.

Det egne melodiakkompagnementet gir også mulighet til å kunne synge på nynorsk eller på egen dialekt. Her følger teksten omsatt til valdresmål av Gunvor Hegge.

To, fire, seks, åtte, tie, tølv, fjurta, seksta, åkja og tjue.
Få det inn i huvvu.

 

  • SYNG OG LÆR NORSK

Norskboka er delt opp i disse kapitlene; Alfabet, lyd og bokstavsanger, grammatikksanger, sanger om lesing, skriving og tekstskaping og rettskrivingssanger. Mange av sangene egner seg også for opplæring av voksne innvandrere med flerspråklig bakgrunn.

Her følger en sang hvor du kan øve på kj-lyden, både å uttale den og huske hvordan ordene skrives. Husk å ha tunga ned når du synger kj-ordene. Det er to vers til i boka. Lytt på lydsporene under og syng med!

Kjempevisekjeften s 52, CD ll spor 47-48
Tekst og melodi: Tom Næss 

Kjekke Kjell, kjeda seg,
kjørte kjelke, kjørte på kjøpmanns kjøter.
Kjempet seg fri med en kjøttbit,
hundekjeks og kjeppen.
Kjente livet kjært sann.

 

  • SYNG OG LÆR SAMFUNNSFAG

Boka er delt opp i følgende kapitler: Historie, geografi og samfunnskunnskap. I samfunnskunnskapsdelen er det flere "Du og jeg-sanger" som handler om respekt og samværsregler. Det er også mange sanger om rettferdighet og fred i et større og globalt perspektiv, som egner seg godt til hele skolens fellesskap. Her følger teksten på bokmål, nynorsk og valdresmål. Lytt på lydsporene under og syng med!

Sju verdensdeler s. 25 CD l spor 25-26
Tekst: Margaret Heldor/Melodi: Tyven tyven

Vet du alle verdensdeler som vår jord er delt inn i.
Det er bare sju til sammen, kom så prøver vi å si:
Sør-Amerika, Nord-Amerika, Asia min venn.
Det er visst no`n igjen.
Det er no`n igjen.

Ja, Europa er med og Antarktis, også Afrika.
Oseania er den siste, kaltes før Australia.
Det var alle sju. Hei, det husker du! Verdensdeler sju.
Ja, ja det får vi tru.
Ja det får vi tru.

Sju verdsdelar (Nynorsk utgåve)
Veit du alle verdsdelane som vår jord er delt inn i.
Det er berre sju tilsaman. Kom bli med så seier vi:
Sør-Amerika, Nord-Amerika, Asia min venn.
Det er nokre igjen.
Nokre er igjen.

Ja, Europa er med og Antarktis også Afrika.
Oseania er den siste, kalla før Australia.
Det var alle sju. Hei, det hugsar du!
Verdsdelane sju.
Ja, ja det får vi tru.
Ja det får vi tru.

Sju verdsdele
(omsatt til valdresdialekt av Gunvor Hegge)
Veit du alle verdsdele so vår jord æ delt inn i.
Dæ æ berre sju tesamen. Kom bli mæ så seie mø:
Sør-Amerika, Nord-Amerika, Asia min venn.
Det æ nokre igjen.
Nokre æ igjen.

Ja, Europa æ me og Antarktis også Afrika.
Oseania æ den siste, kalla før Australia.
Det va alle sju. Hei, det hugsa du!
Verdsdele æ sju.
Ja, ja det får mø tru.
Ja det får mø tru.

 

  • SYNG OG LÆR KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk)

SYN OG LÆR KRLE  er delt inn i følgende hovedkapitler: Kristendom, religion, filosofi og etikk.
Vi ønsker at boka skal bidra til å øke respekten for andres religion og livssyn, og åpningssangen skal være en slik brobygger. Her følger teksten på det første verset til åpningssangen. Lytt på lydsporet under og syng med!

BRO MELLOM FOLK OG TRO CD l spor 1
Tekst: Margaret Heldor / Melodi: Tom Næss

1.Da menn`sker kom til jorda og fant et sted å bo.
De søkte etter mening, og lengtet etter tro.
Ref.: Og troen ble forskjellig, så nå er det nødvendig
å bygge en bro mellom folk og tro.
For troen ble forskjellig, så nå er det nødvendig
å bygge en bro mellom folk og tro.

 

I SYNG OG LÆR KRLE har sangen fem vers. Under arbeidet med teksten ble det ialt skrevet ti vers. Versene med uthevet skrift er versene du finner i KRLE-boka.

2.De tittet opp mot sola og kjente den var god.
Om natta lyste månen, er der en gud mon tro?
Ref. : Og troen ble forskjellig…

3.Et tempel, en pagode. Folk bygget hellig rom.
Moske eller en kirke, verdifull helligdom.
Ref. : Og troen ble forskjellig…

4.Og mye ble fortalt dem og mangt ble skrevet ned
om plikt og rett og galt og om hvordan finne fred.
Ref. : Og troen ble forskjellig…

5.Vær gode mot hverandre, sa kloke lærde menn.
Tenk alltid mest på andre og bli en menn`skevenn.
Ref. : Og troen ble forskjellig…

6.Ja mange tenkte tanker, som kanskje var mystikk,
og noen pionerer var opptatt av fysikk.
Ref. : Og troen ble forskjellig…

7.Hva skjer med meg i døden? Det lurte mange på.
Kan sjelen min bli renset og vil den gjennoppstå?
Ref. : Og troen ble forskjellig…

8.Hvem hører alles bønner? Har vi en felles gud?
Hva er det som forener og gir oss levebud?
Ref. : Og troen ble forskjellig...

9.Finns det en felles sannhet som verden kan forstå,
der lys og kraft i alle lar kjærligheten rå.
Refr. Og troen ble forskjellig…..

10.Let fram vår tapte visdom, det er på tide nå.
Lytt til din indre stemme, finn veien du skal gå.
Refr. : Og troen ble forskjellig……

 

  • SYNG OG LÆR NATURFAG

SYNG OG LÆR NATURFAG inneholder ialt 82 sanger. Åpningsangen har en vakker melodi med tekst av Eivind Skeie: " Hysj kan du høre." Deretter følger  sanger om forskerspiren, dyr, planter, kropp og helse, verdensrommet, dag og årstid, fenomener og stoffer og teknologi og design. Temaene er hentet fra skolens fagplan i naturfag. Avslutningsangen heter "Bevar vår jord ".  Lydfiler til boka, kan nå lastes ned fra streamingtjenester på nettet.

Her kommer en liten smakebit av Sebrafisk-blues, som allerede har blitt brukt som allsang på en internasjonal sebrafiskkonferanse i Oslo sommeren 2015 . Prøv å gå inn på www.nrk/no/program/ostlandsendingen 21.januar 2015. Innslag nr. 8 handler om sebrafisk som forskningsdyr. Det finns også en egen Zebrafishapp hvor du kan lære mer om sebrafisk og synge Zebrafishblues på engelsk.

Sangen har fire vers. Lytt på lydsporet under og syng med i 1.vers:

SEBRAFISK-BLUES spor: 11
Tekst: Margaret Heldor/Peter Alestøm -Melodi: Øivind Madsen

1.Sebrafisk kan du ha i en bolle.
Nå har den fått seg en forskerrolle.
Noen er sorte og andre er blå-
stripete, lett å få øye på.
Refr.: Se, se sebrafisk, sebrafisk-blues,
de svømmer i sus og i dus.
Se, se sebrafisk, sebrafisk-blues er "good news"!

 

I sangbøkene er det ofte  informasjon og oppgaver knyttet til sangtekstene. Det har ikke alltid vært  plass i boka til alle oppgavene vi har laget. Her følger  informasjon og opppgaver som det ikke ble plass til når det gjaldt SEBRAFISK-BLUES, men som jeg ønsker vil vise at sangene også egner seg for større barn, ungdom og studenter som kan muntre opp læringsarbeidet og studiet sitt med en sang.

Info til sangteksten Sebrafisk-blues:
-
På Veterinærhøgskolen i Oslo (på Adamstuen) bruker de sebrafisk (på latin: Danio reno) i forskningen sin, for blant annet å finne ut om sykdommer, medisiner, hjernen, miljø- og giftstoffer.

En forsker har som jobb å være nysgjerrig. Han eller hun er opptatt av hvordan de kan skaffe menneskene ny kunnskap. Norge har et rikt forskningsmiljø. Her er navnene på fire store norske forskere.
- Ivar Giaver (f 1929) fikk nobelpris i fysikk i 1973.
- Lars Onsager (1903-1976) fikk nobelprisen i kjemi for "Onsagerrelasjonen" (kobling mellom transport av varme og strøm på mikroskopisk nivå).
- Vilhelm Bjerknes (1862- 1951) kalles den moderne værvarslingens far.
- Kristian Birkeland (1867-1917) var pioner på forskningnen på nordlys. Han grunnla også Norsk Hydro sammen med Sam Eyde.

- I 2014 fikk Edvard og May- Britt Moser nobelprisen i medisin. De har forsket på rotter og funnet en type hjerneceller (gitterceller/glidceller) som gjør at rottene kan orientere seg i rom. 

Eksempler på spørsmål og oppgaver til sangteksten Sebrafisk-blues:
- Er det noen av dere som har akvarium?
- Hvilke fordeler tror dere det er å forske på sebrafisk i stedet for rotter og mus?
- Hvordan tror du det er å jobbe som forsker?
- Hva kunne du tenke deg å forske på?
- Hvem er det som betaler for at vi skal kunne forske?
- Finn ut mer om sebrafisk.
- Lag et foredrag om en norsk forsker.

Eller hvis det skulle dukke opp en sebrafiskforsker, hva vil han/hun lure på?
- Hva skjer i hjernen til en sebrafisk, når den hører musikk?
- Hva skjer i hjernen til en sebrafisk, når den hører en sebrafisk-blues?
- Hva skjer i hjernen til en sebrafiskforsker når han/hun hører en sebrafisk-blues?
- Hva skjer i hjernen til en sebrafiskforsker når han/hun synger en sebrafisk-blues?
- Hva skjer i forholdet mellom sebrafisken  og sebrafiskforskeren, når forskeren synger en sebrafisk-blues for sebrafisken?                                     
SKAFF DEG EN SEBRAFISK OG FINN UT AV DET SELV!

I SYNG OG LÆR NATURFAG ble det ikke plass til den nyskrevne sangen "Befolkningseksplosjonen." Den kom istedet med på CD`n "YOGA-MED NOKO ATTÅT". Les mer om dette på hjemmesiden under overskriften SYNG OG STREKK. YOGA-MED NOKO ATTÅT.  Kan bestilles på Bestillingsskjema og koster 150kr +porto.

 

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat om kurs eller foredrag.

Telefon 918 60 656