s. 3 eller innsiden Velkommen.jpg

Å synge og være

Om å synge

Når du synger kan du oppleve at du er helt tilstede. Forskning viser at hjernen skiller ut både gledeshormonet dopamin og omsorgshormonet oxytoksin når vi synger.

Vi er mange i besteforeldregenerasjonen som liker å synge og er vant til å synge. Dette kan vi dele med generasjonene som kommer etter oss. Glede og omsorg trengs i arbeidet for å finne riktig kurs for jordas utfordringer. I allsang kan du oppleve at du har mer kontakt med deg selv, samtidig med at fellesskapet blir styrket.  

Forsker Steven Malock som har studert samspill mor og barn sier:" Sang og tale er samme sak - sang påvirker immunsystemet - sang gir mening og sammenheng - sang endrer livskvalitet og levealder- sang er energikilde og gir kraft til samfunnslivet."

Forskning viser også at skal barn får det maksimale ut av utdanning, behøves utdanning i kunstfag og utdanning gjennom kunstfag (2004-UNESCO V/Anne Bamford). Mange skoler har tatt konsekvensen av dette når det gjelder sang og musikk. 

Forskning viser at sang påvirker (Anne Haugland Balsnes 2010)
 - det fysiske området
 - det psykologiske/emosjonelle området
 - det kognitive området
 - det sosiale området
 - mening og sammenheng i livet

Sang som læringsverktøy
Språk og tall sitter i venstre hjernehalvdel og tone og akkord i høyre. Ved å synge lærestoffet tar en i bruk større deler av hjernen, slik at en kan huske lærestoffet bedre.
Får du en sang på hjernen er det den fonetiske sløyfen som sørger for at tekst og melodi blir repetert uten at du gjør noe for å få det til. Derfor husker du teksten bedre. 

I "Skolens sangbok" av Mads Berg. (3.utgave 1929), viser han til en av byskolenes planer om sang: " Fremforalt er det om å gjøre å få barna til å synge mest mulig, at de blir glad i å synge, og at de synger utenat. Dette kan ikke nåes av sanglæreren alene; også de andre lærere må bruke sangen flittig til avveksling i undervisningen."

Etter å ha deltatt i Reformasjonskoret  som oppsto i Valdres under Marthin Luther-jubileet, svart på  kunnskapsministeren innlegg i avisen om å synge, skrevet til departementet for å få mer sang inn i læreplanene, så er det kanskje på tide å slå opp disse tesene på døra til Stortinget. 


                    

• Alle kan synge
• Syng å bli salig
• Syng deg til himmelen
• Syng med den stemmen du har
• Syng deg sammen med andre
• Syng på lærerhøgskolen
• Syng i skolen og barnehagen
• Syng for å lære
• Syng for å være
• Syng for klima
 SYNG FOR FRED

 

Om å være

Flow eller flyt betegnes som en tilstand der man er fullstendig oppslukt og involvert i den aktiviteten en holder på med. Du glemmer at du gjør, men opplever at du er. Det handler om å være tilstede med sansene, tankene, impulsene, følelsene, pusten og kroppen.

Jeg tror morfar var i en slik tilstand når han gikk inn i skogen for å male og tegne. Meditasjon og avspenning kan også hjelpe deg til å komme i en slik tilstand. Å fiske, strikke, synge, leke og bare være. Det er mange måter å oppleve flyt på. Hva bringer deg i en tilstand av flyt?

Å se på en sebrafisk som svømmer avgårde i et akvarium kan kanskje minne oss om hva det er. 

Tenk om det dukket opp en sebrafiskforsker, hva vil han/hun lure på etter en stund: Kanskje dette: 
- Hva skjer i hjernen til en sebrafisk, når den hører musikk?
- Hva skjer i hjernen til en sebrafisk, når den hører en sebrafisk-blues?
- Hva skjer i hjernen til en sebrafiskforsker når han/hun hører en sebrafisk-blues?
- Hva skjer i hjernen til en sebrafiskforsker når han/hun synger en sebrafisk-blues?
- Hva skjer i relasjonen mellom sebrafisken og sebrafiskforskeren, når forskeren synger en sebrafisk-blues for sebrafisken?

SYNG MED DEN STEMMEN DU HAR