epler%20etter%20monet[1].jpg

Frukt- og grøntsamba

Melodi: Tom Næss
Tekst: Margaret Heldor

Vokal: Eva-Marie Framås og Karolina Sevilla Ulfstedt

Jeg tar et eple. Olé- olé!
Det er visst smart
å spise 2 + 3
av frukt og grønnsaker
hver en dag.
 :/: Det bør helst 
være flere slag. :/:

eller på nynorsk

Eg tek eit eple. Olé- olé!
For det er smart
å ete 2 + 3
av frukt og grønsaker
Kvar ein dag.
:/: Det bør helst
være flere slag. :/:

I det andre verset gir gulroten deg kraft til å danse i tredje vers. Så handler det om vann.

 

Spor 13: Frukt og grønt - vokal
-
Spor 14: Instrumanetal 4 vers
-

DET ER SMART Å SPISE
2 FRUKT og
3 GRØNNSAKER DAGLIG