s. 28 Momo med kåpe.jpg

Jeg er en liten fjellrev

Melodi /Tekst : Margaret Heldor
Vokal: Karolina Sevilla Ulfstedt

Jeg er en liten fjellrev
som og vil være til.
Her kommer det et ilbrev:
"Åh, redd meg er du snill!"
For jeg ble født en maidag
i hiet hos min mor.
:/: Var valp - og jeg er fredet
i landet langt mot nord. :/: 

I de andre versene følger du fjellreven gjennom alle årstidene. Du får synge om at den blir lykkelig når det  er lemenår, at den er er uvenn med reven, har fin vinterpels og håper å finne en frue slik at han kan få minst åtte barn. 

Spor 15 : Jeg er en liten fjellrev
-
Spor 16: Instrumental 4 vers
-

NINA ( Norsk institutt for naturforskning) HAR ET EGET AVLSPROGRAM FOR Å TA VARE PÅ FJELLREVEN SOM ART