9..Adamstuen.jpg

Sebrafisk-blues

Melodi: Øivind Madsen
Tekst: Margaret Heldor og Peter Alestrøm
Vokal: Øivind Madsen

Sebrafisk kan du ha
i en bolle.
Nå har den fått
seg en forskerrolle.
Noen er sorte
og andre er blå. 
Stripete, lett å få øye på.
Refr.:/: Se - se - sebrafisk
sebrafisk-blues.
De svømmer i sus og i dus.
Se - se - sebrafisk,
sebrafisk-blues
er good News. :/:


De neste versene handler om at sebrafisken kan erstatte rotter og mus som forskningsdyr, hvor fort sebrafisken  forvandler seg fra egg til larve og litt om gener. Gjennom forskningen på sebrafisk finner forskerne ut mye om sykdommer, klima og miljø. 

 

Spor 7: Sebrafiskblues - vokal
-
Spor 8: Instrumental 4 vers
-

SEBRAFISK HAR EN VIKTIG FORSKERROLLE